Làm cách nào tôi có thể xóa đăng ký Kế hoạch tập luyện?

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Nếu bạn không còn muốn tiếp tục đăng ký Gói tập luyện nhưng muốn duy trì đăng ký Gói bữa ăn, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ.

Xin lưu ý rằng nếu bạn hủy đăng ký Kế hoạch tập luyện, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào thư viện bài tập nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập Kế hoạch Bữa ăn của mình và các tính năng khác của ứng dụng Unimeal.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

37 trên 132 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.