Làm cách nào để thay đổi đơn vị đo lường của tôi?

Elizabeth
Elizabeth
  • Đã cập nhật

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các đơn vị số liệu và đơn vị đo lường trong ứng dụng bất cứ lúc nào. 

  • đi tới cài đặt trong tab Tôi

IMAGE 2023-08-14 12:43:34.jpg 

  • sau đó nhấn vào Tài khoản

IMAGE 2023-08-14 12:43:52.jpg 

  • chọn Đơn vị:

IMAGE 2023-08-16 11:14:37.jpg

Tại đây bạn có thể thiết lập các thông số cần thiết.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

4 trên 9 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.