Thử thách

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Unimeal nói về việc thay đổi những thói quen cũ và áp dụng những thói quen mới lành mạnh vào cuộc sống của bạn. Là một phần của quá trình này, bạn có thể đón nhận những thử thách khác nhau và cảm thấy thành công sau khi hoàn thành chúng.

Bạn có thể xem danh sách Thử thách của mình trong tab “Tôi”: 

IMAGE 2023-08-28 12:11:19.jpg IMAGE 2023-08-28 12:11:44.jpg

Đối với thiết bị Android, Thử thách được đặt trong phần Giải thưởng (tab Tôi). 

Sau khi hoàn thành một trong các thử thách, hãy nhấn “Tôi làm duoc röi”:

IMAGE 2023-08-28 12:12:46.jpg

Bạn có thể chia sẻ kết quả của mình với bạn bè thông qua ứng dụng nhắn tin và truyền cảm hứng cho ai đó tham gia cùng bạn và thực hiện thử thách tương tự. Bạn cũng có thể bắt đầu lại thử thách này một lần nữa.

IMAGE 2023-08-28 12:13:10.jpg 

Khi kết thúc một thử thách, bạn sẽ thấy nó đã hoàn thành (trong vòng tròn màu xanh lam): 

IMAGE 2023-08-28 12:13:40.jpg

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

12 trên 12 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.