Tôi cần cập nhật cài đặt hồ sơ của mình

Elizabeth
Elizabeth
  • Đã cập nhật

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân trong cài đặt hồ sơ của mình, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi và chỉ định những điều sau:

  • Địa chỉ email hoặc ID người dùng đã đăng ký của bạn;
  • Cài đặt hồ sơ mà bạn muốn thay đổi: đó có thể là cân nặng ban đầu, cân nặng mục tiêu, chiều cao, tuổi, email, thành phần, hạn chế, thiết bị nhà bếp hoặc mức độ thể chất.

Bạn luôn có thể kiểm tra thông tin cá nhân hiện tại của mình (tuổi, cân nặng hiện tại và mục tiêu, chiều cao) trong tab “Tôi” trong ứng dụng.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

91 trên 220 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.