Tôi có thể tìm thông tin đăng ký của mình ở đâu?

Elizabeth
Elizabeth
  • Đã cập nhật

Unimeal là một ứng dụng dựa trên đăng ký được tính vào phương thức thanh toán đã chọn của bạn trong mỗi chu kỳ thanh toán. Đăng ký của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi bạn chọn hủy bỏ.

Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin thuê bao của mình bằng cách làm theo hướng dẫn trong bài viết này.

Bạn nên hủy đăng ký ít nhất 24 giờ trước ngày thanh toán tiếp theo nếu bạn không muốn tiếp tục. Chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho các đăng ký chưa bị hủy trong thời gian cần thiết. Để biết thêm thông tin về việc hủy đăng ký của bạn, vui lòng xem bài viết của chúng tôi về cách hủy tại đây.

Sau khi hủy, hãy nhớ rằng mặc dù bạn vẫn có quyền truy cập vào tài khoản của mình trong phần còn lại của chu kỳ thanh toán, nhưng bạn sẽ không còn quyền truy cập vào bất kỳ nội dung nào trong ứng dụng Mad Muscles sau khi đăng ký của bạn hết hạn.

Phí đăng ký sẽ tự động áp dụng bất kể bạn có sử dụng đăng ký của mình hay không.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

125 trên 642 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.