Làm thế nào tôi có thể thay thế các thành phần trong công thức?

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Bạn thích một số món ăn, nhưng muốn hoán đổi một hoặc nhiều thành phần để chúng trở nên đặc biệt ngon đối với bạn?

Không có vấn đề ở đây. Sử dụng tính năng Công thức tùy chỉnh của chúng tôi.

Chuyển đến Kế hoạch ăn của bạn và chọn bữa ăn mà bạn muốn hoán đổi nguyên liệu.

IMAGE 2023-08-14 23:56:27.jpg

Chọn một trong các thành phần bằng cách chạm, sau đó nhấn Hoán đổi (hai lần):

IMAGE 2023-08-14 23:56:55.jpg IMAGE 2023-08-14 23:57:09.jpg

Chọn thành phần mới phù hợp với bạn. Bạn cũng có thể sử dụng trường tìm kiếm:

IMAGE 2023-08-14 23:57:36.jpg

Nhấn Hoán đổi một lần nữa:

IMAGE 2023-08-14 23:57:58.jpg

Sau đó nhấn Lưu thay đổi:

IMAGE 2023-08-14 23:58:20.jpg

Bạn cũng có thể cập nhật công thức này cho tất cả các ngày nếu công thức này xảy ra nhiều lần trong kế hoạch Bữa ăn của bạn:

IMAGE 2023-08-14 23:58:46.jpg

Công thức sẽ được tùy chỉnh và xuất hiện trong tab Công thức nấu ăn của tôi trong Kế hoạch bữa ăn. Trong tab này, tất cả các công thức nấu ăn tùy chỉnh của bạn sẽ được đặt. 

IMAGE 2023-08-14 23:59:14.jpg

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

26 trên 31 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.