Làm cách nào để thay đổi ngày bắt đầu?

Elizabeth
Elizabeth
  • Đã cập nhật

Cần thay đổi ngày bắt đầu kế hoạch của bạn?

Chuyển đến tab Tôi và nhấp vào biểu tượng bánh răng: 

IMAGE 2023-08-14 12:43:34.jpg

Nhấn Kế hoạch bữa ăn, sau đó nhấn Ngày bắt đầu. Vui lòng lưu ý rằng ngày bắt đầu không thể được đặt thành một ngày trong quá khứ.

IMAGE 2023-08-14 14:28:16.jpg IMAGE 2023-08-14 14:28:27.jpg

Bạn cũng có thể làm điều đó từ tab Kế hoạch bữa ăn:

IMAGE 2023-08-14 14:28:59.jpg IMAGE 2023-08-14 14:29:19.jpg

Kế hoạch của bạn sẽ được làm mới hoàn toàn. 

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

37 trên 61 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.