Làm cách nào để xóa thành phần trong công thức của tôi? (dành cho người dùng iOS)

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Nếu muốn xóa một (hoặc nhiều) thành phần trong công thức của mình, bạn có thể dễ dàng thực hiện việc đó từ thẻ Bữa ăn (chức năng này hiện chỉ khả dụng cho người dùng iOS).

Chuyển đến Kế hoạch bữa ăn của bạn và chọn món ăn bạn muốn chỉnh sửa. Bạn có thể xóa các thành phần bằng cách chạm vào một trong số chúng và nhấn xóa:

IMAGE 2023-08-15 00:25:56.jpg IMAGE 2023-08-15 00:26:15.jpg

Hoặc nhấn Chỉnh sửa công thức và xóa thành phần bằng cách nhấn vào nút xóa, sau đó nhấn Lưu thay đổi:

IMAGE 2023-08-14 17:02:35.jpg IMAGE 2023-08-14 17:02:51.jpg 

IMAGE 2023-08-15 00:26:50.jpg

Công thức được cập nhật sẽ xuất hiện trong phần Công thức của tôi

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

17 trên 17 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.