Làm cách nào để thay đổi đơn vị đo lường của tôi?

Elizabeth
Elizabeth
  • Đã cập nhật

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các đơn vị số liệu và đơn vị đo lường trong ứng dụng bất cứ lúc nào. 

  • đi tới cài đặt trong tab Tôi

IMAGE 2023-08-14 12:43:34.jpg 

  • sau đó nhấn vào Tài khoản

IMAGE 2023-08-14 12:43:52.jpg 

  • chọn Đơn vị:

IMAGE 2023-08-16 11:14:37.jpg

Tại đây bạn có thể thiết lập các thông số cần thiết.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

18 trên 27 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.