Nhịn ăn gián đoạn

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Nếu bạn muốn thử ăn thực phẩm trong một khoảng thời gian cụ thể và tránh ăn hoặc nhịn ăn trong những giờ còn lại mỗi ngày, hãy sử dụng tính năng Nhịn ăn gián đoạn của chúng tôi.

Chuyển đến tab Nhật ký và nhấn Nhịn ăn gián đoạn:

IMAGE 2023-08-25 16:59:49.jpg

Sau đó đọc thông tin về Nhịn ăn và các hạn chế, nhấn Tiếp tục rồi nhấn Hiểu:

IMAGE 2023-08-25 16:54:21.jpg IMAGE 2023-08-25 16:54:41.jpg

Chọn gói nhịn ăn của bạn và nhấn Tiếp tục:

IMAGE 2023-08-25 16:55:31.jpg

Thiết lập thời gian thuận tiện cho bữa ăn đầu tiên và bữa ăn cuối cùng của bạn:

IMAGE 2023-08-25 16:55:56.jpgIMAGE 2023-08-25 16:56:30.jpg

Kết thúc cài đặt bằng cách nhấn Bắt đầu nhịn ăn. Trình theo dõi thời gian nhịn ăn của bạn sẽ xuất hiện trong Nhật ký của bạn. 

Tìm hiểu thêm về các đề xuất của chúng tôi để bắt đầu nhịn ăn tại đây

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

55 trên 73 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.