Theo dõi bữa ăn

Scarlett
Scarlett
 • Đã cập nhật

Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn để xem thông tin chi tiết về các bữa ăn được theo dõi trong Nhật ký của bạn:

 • Trong phần Bữa ăn hôm nay trong Nhật ký, các bữa ăn bạn đã ăn sẽ xuất hiện nếu bạn nhấn Theo dõi gần chúng trong Kế hoạch bữa ăn của mình.

  IMAGE 2023-08-25 17:19:42.jpg

  Nếu bạn theo dõi một trong các bữa ăn, nó cũng sẽ được hiển thị trong trình theo dõi lượng calo. 

  Chọn một trong những bữa ăn được theo dõi. Tại đây bạn có thể nhấn vào Uniplan và xem thông tin chi tiết hơn về món ăn này:

  IMAGE 2023-08-25 17:20:02.jpg IMAGE 2023-08-25 17:20:18.jpg

  Ngoài ra, tại đây bạn có thể bỏ theo dõi bữa ăn của mình hoặc sử dụng Mục nhập tùy chỉnh.

 • Ở đầu tab Nhật ký, bạn có thể xem trình theo dõi lượng calo trong ngày:

  Screenshot at May 16 13-00-04.png

  Nó hiển thị số lượng calo đã ăn và lượng calo còn lại sau khi bạn đăng nhập các bữa ăn trong tab Kế hoạch bữa ăn và ghi lại các bữa ăn bổ sung.

  Trong phần Bữa ăn hôm nay, các bữa ăn bạn đã ăn sẽ được kiểm tra bằng dấu tích xanh nếu bạn nhấn Đăng nhập bữa ăn gần chúng trong Kế hoạch bữa ăn của mình hoặc nếu bạn nhấp vào dấu "+" tại đây trong tab Nhật ký:

  Screenshot at May 16 13-00-25.png Screenshot at May 16 13-00-38.png

  Bạn có thể đăng nhập các bữa ăn bổ sung tùy chỉnh trong tab Nhật ký (tối đa 3 bữa mỗi ngày).

  Để làm điều đó, hãy nhấn vào Ghi thêm bữa ăn:

  Screenshot at Feb 27 12-15-46.png

  Tìm bữa ăn hoặc món ăn bạn đã ăn bằng trường tìm kiếm. 

  Screenshot at Feb 27 12-16-03.png Screenshot at Feb 27 12-16-28.png

  Nhấn vào Nhật bữa ăn

  Screenshot at Feb 27 12-16-42.png

  Bữa ăn được ghi lại sẽ xuất hiện trong Nhật ký của bạn.

  Screenshot at Feb 27 12-17-00.png

  Để xem lượng calo, protein, carbs, chất béo click vào bữa ăn: 

  Screenshot at Feb 27 12-17-13.png

  Bạn cũng có thể thay đổi số lượng phần ăn ở đây. Nhập số cần thiết và nhấn Cập nhật:

  Screenshot at Feb 27 12-17-31.png Screenshot at Feb 27 12-17-52.png

  Bạn có thể nhấn mục Tùy chỉnh và ghi lại món ăn của riêng bạn (không phải từ bộ sưu tập của chúng tôi) mà bạn đã ăn. Mô tả nó và nhấn Log bữa ăn: 

  Screenshot at Feb 27 12-18-18.png Screenshot at Feb 27 12-18-36.png

  Để xóa bữa ăn khỏi trình theo dõi của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng thùng: 

  Screenshot at Feb 27 12-18-54.png

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

22 trên 23 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.