Hoạt động

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Tab Hoạt động trong Nhật ký của bạn chứa các bài tập luyện hàng ngày của bạn và danh sách tất cả các bài tập luyện trong ứng dụng.

IMAGE 2023-08-25 15:56:18.jpg

Chọn Bài tập cho ngày hôm nay và bạn sẽ thấy chương trình tập luyện của mình. Nhấn vào Bắt đầu tập luyện để bắt đầu luyện tập:

IMAGE 2023-08-25 18:33:12.jpg

Một video hướng dẫn cách thực hiện các bài tập đúng cách sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn. Bạn cũng sẽ thấy một số hiệp và thời gian dự kiến để thực hiện một bài tập.

Chỉ cần lặp lại những gì bạn nhìn thấy trên màn hình: 

IMAGE 2023-08-25 18:33:47.jpg

Bạn có thể dừng video hoặc tua lại một số phần nếu cần.

Bạn có thể xem mô tả chi tiết về cách thực hiện một hoặc một bài tập khác bằng cách nhấn vào một trong các bài tập trong danh sách hàng ngày của bạn. Chỉ cần làm theo hướng dẫn:

IMAGE 2023-08-25 18:34:44.jpg

Tab Khám phá các bài tập trong Nhật ký của bạn chứa danh sách các buổi tập luyện mà bạn có thể thử. Bạn cũng sẽ thấy thông tin về thời gian tập luyện gần đúng và số lượng calo được đốt cháy:

IMAGE 2023-08-25 18:35:12.jpg

Tập luyện sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu và cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng!

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

27 trên 54 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.